journal;islam;islamic studies;studi islam;scopus;jurnal scopus;indonesia;al-jami'ah;jamiah;jami'ah;al-jamiah;akreditasi;jurnal terakreditasi;jurnal internasional;international journal;free journal;online journal;jamiah;open access journal

Vol 55, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Ahmad Bunyan Wahib
Novita Dewi
Mohammad Rokib, Syamsul Sodiq
A'an Suryana
Noorhaidi Hasan
Muhamad Isna Wahyudi
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
Usep Mohamad Ishaq, Wan Mohd Nor Wan Daud
Jajat Burhanudin